Aktuality Plánujeme
05.01.2016

Literární soutěž


V posledním předvánočním týdnu byla uspořádána již tradiční literární soutěž v recitaci a vlastní tvorbě. Mile nás překvapil velký počet přihlášených autorek a autorů povídek a básní, recitace byla letos zastoupena početně méně, avšak kvalita přednesu byla na dobré úrovni.

Literární odpoledne otevřela skupina zpěváků ze tříd 6. J a 6. M pod vedením prof. Procházkové, kteří nás potěšili písní Johna Lennona Imagine. Pak již následovala soutěž v přednesu básní. Střídaly se vážné s veselými až rozvernými, jednoznačně pak byli vybráni na závěr tito vítězové: 1. místo – Agáta Štrosová z 2. J, 2. místo - Vladimír Taborovec z 2. M, 3. místo - Klára Červinková 1. J.

Žáci z 3. M vytvořili příjemnou vánoční atmosféru zpěvem několika koled. Po té již následoval blok tzv. vlastní tvorby, která se vztahovala k prvním dvěma ze čtyř tematických okruhů. Bylo zajímavé sledovat, jak různě bylo možno pojmout výchozí zadání. Některé texty byly natolik originální, že sklidily mimořádný aplaus.

Dalším hudebním vstupem – skladbou Johanna Pachelbela v podání Adély Karolíny Žáčkové a Jovany Vidovičové z 3. M jsme se přenesli do časů baroka.

Poslední část soutěže patřila čtení básní a povídek dalších dvou zadání, porada poroty a následující vyhlášení vítězů. Zde jejich přehled:

Nižší gymnázium:
1. místo za báseň – Barbora Havelková 1. M
2. místo za prózu – Babeta Frischmannová 2. J
3. místo za prózu – Vojtěch Tomášek 2. J
1. místo za prózu - Václav Havelka 2. M

Vyšší gymnázium:
1. místo za prózu – Johana Jurášová 8. M
2. místo za báseň – Martin Kodada 1. C a Patrick Djakoualno 8. M
3. místo za prózu - Anna Ferrando 6. J a za báseň – Eliška Hřebcová 5. J

Gratulujeme! Blahopřání patří ale i všem ostatním, kteří přišli a našli odvahu vystoupit před posluchači se svým „dílkem“.

Děkujeme za pomoc Klubu rodičů, který i tentokrát podpořil soutěž finančně nákupem knižních poukázek pro vítěze.obrazek k Literární soutěž

obrazek k Literární soutěž
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C