Aktuality Plánujeme


Christian Andreas Doppler

Narodil se 29. listopadu 1803 v Salzburguv rodině uměleckého kameníka. Od malička měl chatrné zdraví, takže místo Dopplera kameníka svět poznal Dopplera fyzika. Mladý Doppler se výborně učil. Základní školu navštěvoval v rodném Salzburgu. Střední školu vystudoval v Linzi. Ve studiích pokračoval od roku 1822 na Polytechnickém institutu ve Vídni, který ukončil v roce 1825. Poté studoval na salzburgském lyceu filozofii. Následovala studia na vídeňské univerzitě (matematika, mechanika a astronomie), která Doppler úspěšně ukončil v roce 1829.

Po skončení studií pracoval na vídeňské univerzitě jako asistent profesora matematiky a mechaniky A. Burga. Začal také publikovat vědecké práce. V roce 1832 publikoval Ein Beitrag zur Parallelen-Theorie (Příspěvek k teorii rovnoběžek). Ve Vídni se neúspěšně ucházel o místo profesora a začal uvažovat o odchodu do USA.V té době dostal nabídku na místo profesora v Praze a také současně ve Švýcarsku.Rozhodl se pro Prahu a opustil Vídeň. Od roku 1835 se tedy jeho novým působištěm se stala Praha. Nejprve vyučoval na střední Technické škole. V roce 1836 se Doppler oženil (měl 3 syny a 2 dcery). V roce 1841 byl jmenován profesorem matematiky a geometrie na pražském Polytechnickém institutu, kde již před tím přednášel.

V Praze Doppler publikoval v roce 1842 článek Uber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels (O barevném světle dvojhvězd a určitých jiných hvězdách na nebesích). V tomto článku byl poprvé formulován Dopplerův jev. Doppler navrhl využít tohoto jevu pro měření vzdálenosti a pohybu hvězd. Ne každý tento článek přijal a Doppler až do konce svého života musel čelit řadě kritiků.

V Dopplerově době se jev uplatňoval především v akustice. Ve 20. století však Dopplerův jev přinesl revoluci v astrofyzice. V roce 1845 Doppler uskutečnil známý pokus se zvukem, kdy využil hudebníky hrající v jedoucím vlaku a pozorovatele stojící v klidu na zemi. Při pokusu byla posuzována výška hraných tónů. V roce 1846 Doppler publikoval další verzi své teorie. V ní uvažoval také pohyb pozorovatele.

V roce 1840 byl Doppler přijat za mimořádného člena Královské české společnosti (od roku 1843 se stal řádným členem). V roce 1847 se stal výkonným tajemníkem Královské české společnosti. V roce 1848 se stal členem vídeňské Císařské akademie věd a čestným doktorem Pražské univerzity.

Po dvanácti letech práce profesora elementární matematiky a praktické geometrie odchází v roce 1847 do Banské Štiavnice na Akademii hornictví a lesnictví, která měla již 112 letou tradici. Dostává titul C. K. báňský rada. Zde působil v revolučním roce 1848, prakticky nevyučoval a věnoval se plně vědecké práci. Připravoval zde vydání "Aritmetiky a algebry".

Počátkem roku 1849 odchází do Vídně na místo profesora praktické geometrie na polytechnice. V roce1850 je Doppler jmenován prvním ředitelem nově založeného Institutu fyziky na univerzitě ve Vídni. Ale i zde ve Vídni musel bojovat s kritiky svých myšlenek. V květnu 1852 na půdě vídeňské akademie vystoupil s kritickou přednáškou "O neudržitelnosti určitých populárních názorů" Josef Maxmilian Petzvald. Tyto spory Dopplera značně vyčerpávaly a způsobily mu zhoršení zdravotního stavu. V listopadu 1852 odcestoval nemocný Doppler na léčení do Benátek. Zde 17. března 1853 umírá .
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C