Aktuality Plánujeme


Komise anglického jazyka

Anglický jazyk se vyučuje ve všech ročnících všech studijních oborů na našem gymnáziu. V osmiletém studiu se zaměřením na živé jazyky má potom extra hodinovou dotaci a vyučuje se čtyři či pět hodin týdně.

Na vyšším gymnáziu jsou hodiny AJ rozděleny mezi českého a rodilého mluvčího. V posledních dvou ročnících si potom zájemci mohou zvolit i semináře v anglickém jazyce, např. Konverzaci či Přípravu na zkoušky FCE a CAE.

Každý rok se koná mnoho akcí spojených s angličtinou. Navštěvujeme divadelní i filmová představení, připravujeme projektové dny, účastníme se olympiád či každoročně konáme zahraniční zájezdy do Velké Británie. Od loňského roku navíc umožňujeme zájemcům konat zkoušky Cambridge (FCE, CAE i jiné) přes školu.

Složení komise anglického jazyka:

Mgr. Pavla Haschková
Mgr. Ivana Holubová
Mgr. Michaela Mikulová
Conor Plese
Mgr. Michal Prokopec
Mgr. Václava Růžičková
Mgr. Martina Stárová

Všichni členové komise jsou aprobovaní učitelé anglického jazyka.

Používané učebnice:

New Headway – pro osmileté studium se zaměřením na živé jazyky

Maturita Solutions – pro osmileté a čtyřleté studium se zaměřením na matematiku a fyziku + další doplňkové materiály včetně časopisů Gate, Bridge aj.

Divadelní hra Pandora v angličtině v provedení 1.J (červen 2014)
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C