Aktuality Plánujeme


Komise biologie

Rády bychom vám představily předmět BIOLOGII vyučovaném na našem gymnáziu. Jde nám v prvé řadě o to, abyste získali k živé přírodě hezký vztah, který by obohatil Váš život, ať už bude vaše profese jakákoliv. Na nižším gymnáziu se mnohé dozvíte o prokaryotech (to jsou např. bakterie a viry).
Dále se budete učit botaniku, zoologii, obecnou biologii, biologii člověka, ekologii a v kvartě geologii.

Časté jsou exkurze do přírody v okolí Prahy. Kdo bude mít k přírodě vztah, může si vybrat z kroužků v Stanici přírodovědců v Drtinově ulici (nedaleko od školy), kde získá podobně zaměřené kamarády. Budeme moc rády, když se zúčastníte biologické olympiády (zde se tradičně naši studenti pěkně umisťují - ve školním roce 2009 - 2010 naše studentka Jana Malinská obsadila první místo v kategorii A v krajském kole a stala se úspěšnou řešitelkou i v celostátním kole) nebo soutěže Poznej a chraň přírodu Prahy. Pokud budete mít zájem, zkusíte si samostatnou práci v některém ze školních projektů.
Na vyšším gymnáziu budete mít biologii v kvintě, sextě a v septimě. Ti z vás, kteří jsou schopni a hlavně ochotni dlouhodobé práce, vypracují SOČ (středoškolská odborná činnost). Velkou pomocí při tvorbě SOČ je práce v některém z kroužků Stanice přírodovědců.
V druhém ročníku budete mít praktická cvičení z biologie a chemie, ve třetím ročníku budou praktická cvičení jako volitelný předmět. Zde získáte dovednosti v laboratoři a naučíte se poznávat organismy při terénních vycházkách. Pro ty, kteří se rozhodnou maturovat z biologie, je v maturitním ročníku biologický seminář, na kterém si prohloubí znalosti z vybraných témat a zopakují vše potřebné k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Naši studenti jsou ve zkouškách úspěšní a na Přírodovědecké fakultě, lékařských fakultách, Veterinární a farmaceutické fakultě nám dělají radost.

Složení komise:

Alžběta Bukáčková

Eva Matušková

Petra Skoupilová

Zuzana Šperlová

Pokud na nás máte jakýkoliv dotaz, naše e-mailové adresy je na webu školy.


Terénní biologické cvičení v Kunratickém lese

Studenti 6.M vyrazili na konci dubna na praktickou biologickou exkurzi do Kunratického lesa. Cílem bylo seznámit se s rostlinnými i živočišnými druhy této chráněné lokality. Studenti se díky praktickým cvičením dovídali o složení kunratické fauny a flóry, podle stop a peří poznávali zde žijící živočichy, zjišťovali propustnost půdy a význam meandrů v přírodě. Během cvičení své poznatky zapisovali do pracovních listů, pro ně připravených ekocentrem Koniklec.Své výsledky poté zhodnotili v závěru této exkurze.


Třída 3.J se stala od 10. října 2014 adoptivním rodičem vakoveverky létavé.


Terénní cvičení


Třída 3.J se zúčastnila terénní exkurze v pražské ZOO. Hlavním úkolem bylo pomocí informačních tabulek najít zvířata patřící do daných zoogeografických oblastí a vyplnit pracovní list. Následně měli za úkol najít jejich nově adoptované zvíře vakoveverku létavou, což se téměř všem povedlo.

Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C