Aktuality Plánujeme


Komise chemie

Členové:
Bc. Alžběta Bukáčková
Ing. Eliška Králová
Mgr. Eva Matušková
Mgr. Zuzana Šperlová

Chemie, jako všeobecně vzdělávací předmět, se na naší škole vyučuje v rámci všech vzdělávacích programů. Pro osmileté studium je chemie zařazena od 3. ročníku (tercie). V maturitním ročníku všech vzdělávacích programů již chemie zařazena není, je ale nabídnuta možnost volby předmětu Seminář z chemie, jenž studentům umožní rozšířit si dosavadní znalosti a usnadní jim tak přípravu k přijímacím zkouškám na medicínské a přírodovědné obory. V kvartě jsou navíc zařazena laboratorní cvičení, která studentům pomohou získat potřebné dovednosti tohoto oboru. Ve školním vzdělávacím programu „Myslím, tedy jsem“ figuruje v sextě ještě samostatný předmět Chemicko-biologické praktikum. Jak již název napovídá, jedná se o předmět, který využívá znalosti nabyté v obou předmětech a umožní jejich aplikaci v praxi. Studenti pracují samostatně v laboratoři a vedou o své činnosti záznamy. Řadu jevů jsou tak schopni sami, díky pozorování a pokusu, odvodit. Učební osnova předmětu chemie ve školním vzdělávacím programu „Per partes ad astra“ zcela koresponduje s vyššími ročníky vzdělávacího programu „Myslím, tedy jsem“. Učivo chemie je průběžně doplňováno demonstračními pokusy. Naše škola bývá rovněž pravidelně zastoupena v soutěži Chemická olympiáda a není výjimkou, že naši studenti postupují do vyšších kol.
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C