Aktuality Plánujeme


Komise dějepisu

Předmět dějepis se na naší škole řadí k důležitým společensko-vědním předmětům. Studenti nižšího i vyššího gymnázia postupně procházejí všemi obdobími světových i českých dějin od pravěku, starověku, novověku až po XX.století.
Na nižším gymnáziu je ve všech ročnících od primy do kvarty dvouhodinová dotace.
Na vyšším gymnáziu se v matematických třídách dějepis učí od kvinty do septimy 2 hodiny týdně, v jazykových třídách od kvinty do oktávy s dvouhodinovou dotací. Ve třetím a čtvrtém ročníku je možnost pokračovat ve studiu dějepisu formou volitelného semináře s časovou dotací 2 hodin týdně. Ve volitelných seminářích se studenti zabývají mezinárodními vztahy a vývojem ČSR ve 20.století.

Komisi dějepisu tvoří 6 pedagogů:
Mgr.Tatiana Feketeová
Mgr. Pavla Haschková
Mgr.Vítězslav Jahn
Mgr. Hana Krajníková
Mgr. Světlana Pěchová
Mgr. Pavel Sedláček

Naši studenti nižšího i vyššího gymnázia se každoročně úspěšně zúčastňují jak tradičních dějepisných soutěží, např. na nižším gymnáziu dějepisné olympiády, nebo na vyšším gymnáziu Dějepisné soutěže studentů gymnázií, tak i dalších soutěžních projektů.

Důležitou součástí výuky je návštěva aktuálních výstav, přednášek, filmových dokumentů, seminářů či památek a míst spojených s tématem výuky, nebo organizace exkurzí, ve kterých si studenti na základě zkušeností a prožitků vytvářejí na daný problém vlastní názor.

Beseda s pamětníkem

V pondělí 15. září navštívil naši školu plukovník Pavel Vránský, jeden z několika posledních žijících českých veteránů 2. světové války. Vyprávěl nám o svých neobyčejných zážitcích získaných během největšího konfliktu v dějinách lidstva. Účastnil se jako pilot bojů v africkém Tobruku a poté sloužil u britského RAF, kde nalétal úctyhodných 935 hodin. Za své zásluhy získal mnohá ocenění, a to nejen česká, ale i zahraniční.

Přednáška tohoto pamětníka doplnila výuku dějepisu vztahující se k válečnému období a mohla být pro mnohé ze studentů dokladem, že statečnost a odvaha nejsou fráze a prázdné pojmy.


Připomínáme si 75. výročí událostí 28. října 1939

21. října se na naší škole konalo další setkání s pamětníkem II. světové války. Přednáška a následná beseda s Dr. Vojmírem Srdečným studentům tentokrát přiblížila události kolem 28. října 1939 v Praze. Pan Srdečný, přímý účastník studentských protestů a následně politický vězeň v koncentračním táboře Sachsenhausen, zaujal posluchače nejen svým vyprávěním o hrůzných válečných zážitcích, ale také svou vitalitou a pozitivním přístupem k životu. V úctyhodném věku 95 let předal studentům vzkaz, že k přežití je důležitá odolnost nejen ducha, ale i pohyb a zdravý životní styl.
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C