Aktuality Plánujeme


Komise estetické výchovy výtvarné

Výtvarná výchova se na nižším gymnáziu vyučuje od primy do kvarty, studenti kvint a prvních ročníků čtyřletého studia si volí výtvarnou, nebo hudební výchovu a pokračují do sexty. Dále si mohou zvolit seminář. Maturovat z předmětu mohou pouze tehdy, pokud navštěvují alespoň jeden rok seminář.
V rámci hodin volíme všechny na škole dostupné techniky (kresba, malba, grafika, práce prostorové a akčně zaměřené...) a přístupy, často v návaznosti na konkrétní kapitoly z dějin umění či konkrétní umělce. Hodiny výtvarné výchovy považujeme nejen jako relaxaci a zpestření běžné výuky, ale snažíme se žákům přiblížit svět umění a pochopit význam uměleckého díla. Výuku doplňujeme návštěvami Národní galerie a dalšími příležitostnými výstavami. Studenti se spolupodílí na výzdobě školy.

Dotace hodin:

Prima, sekunda – 2 hod. týdně
Tercie, kvarta – 1 hod. týdně

Kvinta, sexta a 1., 2. ročník – 2 hod. týdně

Složení komise:

Mgr. Renata Nováková
Mgr. Ivana Hasalová
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C