Aktuality Plánujeme


Komise informatiky a výpočetní techniky

Informatice je na našem gymnáziu věnována velká pozornost, což se projevuje zejména v tematické náplni tohoto předmětu. Ve třídách osmiletého gymnázia se zaměřením na matematiku se informatika vyučuje od primy až do oktávy, ve čtyřletém studiu rovněž ve všech čtyřech ročnících. Třídy zaměřené na živé jazyky mají informatiku v tercii a kvartě po jedné hodině, v kvintě a sextě po dvou hodinách týdně. V septimně a oktávě si mohou studenti zvolit dvouhodinový seminář z programování, který navazuje na výuku programování v rámci povinných hodin informatiky.

Komisi informatiky tvoří následující pedagogové:

Mgr. Štěpánka Jirošová
Mgr. Ondřej Machů
Mgr. Petra Skoupilová
Mgr. Michaela Švecová

Naši studenti se úspěšně účastní mnoha informatických soutěží.

V loňském školním roce se Julie Galantseva umístila na 3. místě v celostátním kole Soutěže v programování v kategorii Aplikační software.
Daniel Borák se umístil na 2. místě v celostátním kole Logické olympiády a tým třídy 8.M získal 1. místo v Internetové matematické olympiádě.

V předchozím roce se David Bernhauer a Jan Hadrava stali úspěšnými řešiteli ústředního kola matematické olympiády kategorie P (programování).

Studenti našeho gymnázia se také každoročně umisťují na předních příčkách celostátní soutěže Bobřík informatiky, a to ve všech kategoriích.
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C