Aktuality Plánujeme


Komise matematiky

Matematika na našem gymnázium je hlavním předmětem v oborech se zaměřením na matematiku a fyziku. Tomu odpovídá i dotace hodin. Pro obor matematika a fyzika je to v primě, kvintě, sextě a oktávě vždy 6 hodin týdně; v sekundě, tercii, kvartě a septimě 5 hodin. V oborech se zaměřením na živé jazyky v primě 5 hodin, sekundě, tercii, kvartě a oktávě 4 hodiny týdně, v ostatních ročnících tři hodiny týdně. V septimě si mohou studenti zvolit seminář Vyšší matematika, Deskriptivní geometrie, v oktávě Vyšší matematiku, Mathematics and Physic, Deskriptivní geometrie a Seminář z matematiky. Tyto semináře jsou dvouhodinové.

Komisi matematiky tvoří 9 pedagogů:

Mgr. Milan Klouček
Mgr. Ondřej Machů
RNDr. Ludmila Ortinská
RNDr. Zuzana Pecinová
RNDr. Petr Pudivítr, Ph.D.
PhDr. Lucie Růžičková Ph.D.
Mgr. Vladimíra Semeráková
RNDr. Dagmar Švarcová
Mgr. Michaela Švecová

Naši studenti se úspěšně zúčastňují matematické olympiády, matematických soutěží MASO, Náboj, Matematický klokan, řeší různé korespondenční semináře a připravují také soutěž Pražská střela pro žáky základních škol a nižšího stupně gymnázia a soutěž Matematický proud pro 1. stupeň ZŠ.
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C