Aktuality Plánujeme


Komise německého jazyka

Vyučující německého jazyka:

PhDr. Alena Bártová, Mgr. Eliška Čáslavská, Mgr. Tatiana Feketeová, Mgr. Radana Vlčková, Alois Hartl

Proč se učit německy?

1. Osmileté studium - zaměření živé jazyky

2. Osmileté studium - zaměření Matematika a fyzika

3. Čtyřleté studium - zaměření Matematika a fyzika

Jak se učíme němčinu?

Základy

Na nižším stupni objevují děti nový jazyk. Moderními, komunikativními metodami zprostředkováváme základy jazyka. Během německo-českého týdne setkání si může žák vyzkoušet v praxi, co se naučil ve škole.
Týden setkání znamená: společně bydlet, navzájem se poznávat, pracovat na projektech, společně se bavit a navazovat kontakty.

Na cestě k Německému jazykovému diplomu

Naše vyučování vede k prohloubení jazykových znalostí. Ty jim umožní účast na projektech, školních výměnách a studijních pobytech v Německu.

Německý jazyk v závěru studia

Maturita a Německý jazykový diplom(DSD II) "Kultusministerkonferenz" SRN opravňují ke studiu v Německu.
Příprava na zkoušku DSD II vede: k vysoké schopnosti se vyjadřovat v němčině, ke kompetenci písemné komunikace, k samostatnosti, sociálnímu porozumění a mnohostrannosti.

Akce

Bensheim 2013

Po květnové návštěvě studentů a studentek z Geschwister-Scholl-Schule z Bensheimu v Praze následovala v rámci výměny naše cesta do Hesenska, tentokrát už na začátku září, a to od 7. do 14.9.
Program pro nás opět připravili pan Franz Josef Schäfer a Rolf Poggenhans. Pondělí jsme věnovali návštěvě školy, hospitacím v hodinách a odpoledne procházce po městě Bensheim. Znovu jsme se přesvědčili, jak jiný je školní systém Německu, jak obrovská je Gesamtschule v Eiffelově ulici (ve srovnání s tou naší ve Zborovské), a jak aktivní jsou němečtí žáci během výuky. Škoda že tato vlastnost není víc nakažlivá!
V dalších dnech jsme se věnovali prohlídce nedalekých měst: Heidelbergu, Weinheimu, Ladenburgu, Spayeru a zahradě ve Schwetzingenu.
Po šesti příjemně strávených dnech v relativním poklidu jsme se v sobotu ráno s našimi německými partnery rozloučili a zamířili do Frankfurtu, kde jsme navštívili nejvýznamnější pamětihodnosti města. Frankfurt byl tentokrát mimořádně živý, plný lidí, oblepený tisíci předvolebními plakáty, na každém kroku jsme mohli narazit na nějaký stánek agitující pro určitou politickou stranu. I to bylo pro nás zajímavé.
A pak už jen cesta domů… Tak zase na jaře. Ale to už bude jiná kapitola.

UMĚLECKÝ PROJEKT JAN HUS 2013

Čeští a němečtí žáci malují a tisknou obrazy

Už 600 let uplyne v roce 2015 od smrti českého církevního reformátora na hranici v Kostnici. Jan Hus je pokládán za nejvýznamnějšího předchůdce Martina Luthera a Johanna Calvína, pro jejichž velké reformační hnutí v 16. století připravoval cestu. 500. výročí reformace bude následovat o dva roky později po památném roce Jana Husa. Obě události jsou však už teď v Česku a Německu připomínány. Tak vypsaly společnosti Jana Husa v Praze a v Kostnici uměleckou soutěž s názvem “Jan Hus a jeho doba”, ke které byli pozváni žáci obou zemí. Fichtelgebirgsrealschule v Marktredwitzu a Gymnázium Christiana Dopplera v Praze společně připravily a vypracovaly k této soutěži svůj příspěvek.
19 německých a 12 českých žákyň a žáků se na jeden týden zatím účelem odebralo do „klášterní samoty“. Jihočeský Dol u města Blatná se skládá pouze z budov “školy v přírodě” uprostřed nedotčené krajiny. V podkroví byl zřízen ateliér, k projektu byly z Marktredwitzu dovezeny potřebné materiály. “Naším cílem jsou různorodé obrazy a tisky na téma Jan Hus a husité“, vysvětlila na začátku pracovního týdne učitelka výtvarné výchovy Renate Roßkopf z Marktredwitzu.
Nejdříve byly objasněny nejdůležitější stanice v životopise Jana Husa: Promoce na Magistra na pražské Karlově univerzitě, studium spisů Jana Viklefa, jeho kázání v Betlémské kapli proti neřádům v církvi, vypracování teologických a filozofických spisů, pozvání na církevní sněm do Kostnice, uvěznění, odsouzení k smrti a nakonec jeho upálení jako kacíře. Žáci nakreslili tužkou skici k jednotlivým scénám, diskutovali o nich, vylepšili je a nakonec přenesli zrcadlově na desky pro linoltisk . Vlastní aktivita, zpracování desek různými noži a následující tisk, proběhla v česko-německých skupinách.
Ve smíšených skupinách se žáci zabývali také pověstmi z husitské doby. Děj většiny z nich se odehrával v bavorském pohraničním prostoru, děj jedné dokonce bezprostředně na Kösseine, hoře ve Smrčinách. Příběhy byly rozděleny na jednotlivé sekvence a ilustrovány obrázky. Vznikly barvité obrázkové příběhy namalované různými technikami, které byly následně různě interpretovány. „Husité zaplavili zem“, bylo k přečtení v jedné pověsti. Jedno děvče namalovalo domy stojící pod vodou.Tak byli husité, kteří se proslavili svým hrozivým a účinným vedením boje, obohacen (alespoň v umění) o další válečnou zbraň.
Poslední večer mohli žáci hrdě prezentovat svá umělecká díla spolužákům a učitelům. Renate Roßkopf byla pracemi českých a německých žákyň a žáků rovněž nadšena. „Nikdy bych si nepomyslela, že v tak krátké době může vzniknout tolik obrazů a tisků takové kvality.“ Učitelka výtvarné výchovy si je jista, že mají obě školy v soutěži velkou šanci na výhru. O výsledku Vás budeme informovat.

Alois Hartl a Stanislava Černá

Poznávací zájezd do Rakouska a návštěva stejnojmenného Gymnázia Ch. Dopplera v Salzburgu v květnu 2014

„Hlavní město Solnohradska je Solnohrad“, píše ve svých vzpomínkách na dětství Egon Erwin Kisch ve své knize Tržiště senzací. Náš zájezd do Rakouska představoval obrovskou nabídku pozoruhodností a krás této země.

Do Solnohradska jsme cestovali s CK Toulky Evropou a první den jsme věnovali prohlídce Salzburgu a návštěvě tamějšího Gymnázia Ch. Dopplera. Zámek a Mirabeliny zahrady, četná náměstí s chrámovými stavbami, tržiště a toulky uličkami starého města nás okouzlily.

V odpoledních hodinách jsme na dvou pěších túrách prozkoumali také překrásné hornaté okolí města. Výstup ke Gollingským vodopádům byl opravdu náročný. Vystřídal ho sestup do divoké soutěsky řeky Salice – Salzachklamm.

Večer jsme dorazili do Werfenu, kde jsme se na další dvě noci ubytovali.

Druhý den byl na programu Národní park Berchtesgaden / Bavorsko, který je též na seznamu UNESCO, především město Berchtesgaden, kde jsme viděli expozice Muzea dokumentace II. světové války, užasné nově otevřené Muzeum hor s obdivuhodnými interaktivními projekty, barevnými a zvukovými efekty ze života hor. Filmové projekce a volitelné programy prohlídky nás na více než dvě hodiny opravdu zaujaly.

Velkým dobrodružstvím byla návštěva solného dolu Salzachbergwerk v Reichenhall, kde jsme se důlním vláčkem, skluzavkami, také po voru a výtahem šachtou přepravovali podzemím s velikou zásobárnou soli, která se zde těží.

Večer jsme pak dvě hodiny relaxovali v aquaparku Watzmann Therme.

Třetí den již nebyl tak dobrodružný jako předchozí, ale prošli jsme se kolem nádherných rakouských jezer a příjemnými městečky této jezerní krajiny jako jsou Gmunden, Bad Ischl, St. Wolfgang a další.

Bylo toho hodně , na co můžeme ještě dnes vzpomínat. Nachodili jsme kilometry i za deštivého počasí, mnohdy nebyl ani čas na jídlo.

Poznávací výlet do Rakouska se ale vydařil, a to i díky dobře naladěným, spolehlivým a hezky se chovajícím studentům.

Za účastníky zájezdu: PhDr. Alena Bártová


Májová Vídeň 15. – 16. 5. 2015

Poznávací zájezd studentů Gymnázia Ch. Dopplera

Vídeň, plná stop a památek z doby slavné historie Rakousko-uherské monarchie, byla po celá staletí okouzlující evropskou metropolí a cílem našeho poznávacího zájezdu.
Prohlídku tohoto majestátního města jsme zahájili okružní jízdou po Ringstraße s poutavým vyprávěním našeho průvodce při pohledu na reprezentativní budovy převážně v neoklasicistickém stylu. Staatsoper, Karlskirche, Hotel Sacher, Burgtheater, Volkstheater, komplex paláce a zahrad - Hofburg, univerzita, budova Parlamentu a další skvosty vídeňské architektury.
Dobře naladěni a nadšeni jsme se pak vydali na pěší procházku po starém městě a zahradách Hofburgu, známými ulicemi Kohlmarkt a Graben na Stephanplatz s gotickým chrámem Stephansdom – dominantou Vídně, kolem galeria Albertina, dvou největších muzeí (Kunsthistorisches a Naturwissenschaftliches Museum)do muzea císařovny Sissi a Stříbrné komory, kde jsme obdivovali klenoty, porcelán, nádobí a výbavu rakouské panovnice.
Sladké pokušení jsme si prožili ve firemní prodejně Sacher.
Po chvilce rozchodu a oddychu v mondénních rakouských kavárnách s lákavými dortíky jsme odjeli k extravagantním stavbám jako je Hundertwasserhaus.
Druhý den nás opět čekal atraktivní program. Dopolední prohlídku císařské rezidence Schönbrunnu a krásných zámeckých zahrad jsme doplnili ochutnávkou právě upečeného štrůdlu a sledovali jeho zábavně předvedenou přípravu Apfelstrudel-Show. Imperiál Tour s 23 císařskými pokoji nás pak nemohla unavit.
Zastávka u Belvederu byla příležitostí pro další společné snímky neúnavně fotících studentů. Stále byla totiž před námi Vídeň renesanční, barokní a secesní a procházky parky a pasážemi kolem nádherných exteriérů vídeňských domů v nás vyvolávaly úžas a obdiv.
Prohlídku Vídně jsme ukončili druhý den nákupním maratonem po Maria-Hilfer-Straße.
Se stále noblesní Vídní jsme se rozloučili v pozdním odpoledni z vrchu Kahlenberg, kde jsme ji měli jako na dlani. Pozdě večer jsme se před budovou školy rozešli s hlavou plnou nádherných dojmů i poznatků z příjemné dvoudenní cesty.

Za účastníky zájezdu: PhDr. Alena Bártová


Projektový týden v Hohenbergu

Od 18. Do 22. května 2015 se zúčastnilo deset žáků ze tříd 6. J a 7. J projektového týdne v Hohenbergu v Bavorsku. Projekt měl téma „Po stopách 2. světové války“. Přizváni k němu byli i žáci z Realschule v Marktredwitz a se Základní školy ve Františkových Lázních.

Žáci pracovali na tématech, které se týkaly událostí během 2. světové války v jejich lokalitě. U toho využívali různé texty, fotky, výňatky z filmů a svědectví přítomných pamětníků. Na závěr týdne si jednotlivé skupiny představily navzájem výsledky své práce formou prezentace. Žáci Gymnázia Christiana Dopplera přednesli své příspěvky dvojjazyčně.
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C