Aktuality Plánujeme


Komise ruského jazyka

Členové komise : Tatiana Feketeová

Výuka je v tomto předmětu realizována dle zájmu studentů od kvinty do oktávy osmiletého gymnázia se zaměřením na matematiku a fyziku a od prvního do čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia s tříhodinovou týdenní dotací. Studijní skupiny tak tvoří stejně staří studenti osmiletého i čtyřletého gymnázia.

Cílem vzdělávání v ruštině jako dalším cizím jazyce je dosažení jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studenti se nepravidelně zúčastňují olympiády v ruském jazyce.
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C