Aktuality Plánujeme


Komise zeměpisu

Zeměpis je na našem gymnáziu vyučován s dvouhodinovou dotací, a to od primy matematického, a od sekundy jazykového zaměření. Na vyšším gymnáziu probíhá výuka zeměpisu zpravidla první dva roky. Vyšší ročníky si pak mohou zvolit Geografický seminář (v současnosti jsou otevřeny semináře pro oba vyšší ročníky - septimu a 3. ročník, oktávu a 4. ročník).
Seminář pro 3. ročníky je zaměřen na mezinárodní konflikty, terorismus a problémové oblasti států světa, seminář pro 4. ročníky je pak zaměřen na aplikovanou geografii a opakování k maturitě. Semináře mají dvouhodinovou týdenní dotaci.

Na nižším gymnáziu používáme učebnice od nakladatelství Fraus, které zajišťuje škola.

Dále používáme Školní atlas světa od nakladatelství Kartografie, 3. vydání.

Naše gymnázium se každoročně účastní celé řady zeměpisných soutěží a akcí, ve kterých naši studenti/ky opakovaně dosahují vynikajících úspěchů jak v celopražské, tak také celostátní konkurenci. Jedná se zejména o následující soutěže:

Kromě zeměpisných soutěží se studenti/ky účastní řady zeměpisných exkurzí.

Složení komise zeměpisu pro školní rok 2014/2015:

Užitečné odkazy:
Slepé mapy ke stažení: http://d-maps.com
časopis National Geographic: http://www.national-geographic.cz
časopis Lidé a Země: http://www.lideazeme.cz
časopis Obzor: http://e-obzor.cz
časopis Vesmír:http://casopis.vesmir.cz
Vítejte na Zemi - zeměpisné hry a další materiály: http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=zabava&site=home_moduly

Exkurze do Drážďan
Na konci dubna 2014 jsme se třídami 4.J, 3.J, a 2.C navštívili perlu německých měst, hlavní město Saska – starobylé Drážďany. Studenti se dozvěděli něco o jejich slavné historii i smutném osudu za 2. světové války. Naše první zastávka byla v Muzeu hygieny, kde jsme se seznámili s funkcí těla člověka a vyzkoušeli jsme své smysly, motorické schopnosti a mozkovou aktivitu. Další kroky nás zavedli do historického centra k Brühlově terase, která se nachází na zbytku středověkého opevnění města a právem je nazývána Balkonem Evropy. Navštívili jsme též symbol Drážďan, proslulý kostel Frauenkirche a prohlédli si zdejší katakomby. Pokračovali jsme k rezidenčnímu zámku s jedinečným knížecím průvodem (mimo jiné největší obraz na světě vyrobený z porcelánu). Přes divadelní náměstí se Semperovou operou jsme se dostali ke skvostu celého města, Zwingeru, s jeho zbrojnicí a galerií starých mistrů, kde si někteří umění chtiví jedinci prohlédli galerii starých mistrů a především Rafaelovu Sixtinskou Madonu. Závěr výletu patřil obchodním domům na náměstí Altmarkt, kde si studenti nakoupili dárky pro sebe a své blízké.

Několik obrázků z poslední exkurze do Drážďan konané v dubnu 2014:
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C