Aktuality Plánujeme

Gymnázium Christiana Dopplera


Základní informace

Christian Doppler - fyzik a matematik

Gymnázium Christiana Dopplera nabízí čtyřleté a osmileté studium, zakončené maturitní zkouškou. Ve čtyřletém studiu otvíráme pouze třídy se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky. Osmileté gymnázium má třídy matematické a jazykové. V jazykových třídách se žáci připravují na úroveň B2 či C1 SERR pro jazyky (dle schopností) ve dvou cizích jazycích, přičemž anglický jazyk je braný jako hlavní, druhým cizím jazykem je německý nebo francouzský. Ve škole se v případě zájmu vyučuje také ruský jazyk. GCHD má statut školy s Německým jazykovým diplomem (odpovídá úrovni C1).

Všechny předměty vyučují plně aprobovaní učitelé. Naši žáci se velmi úspěšně účastní nejrůznějších soutěží, olympiád a turnajů. Navíc některé soutěže či přehlídky připravují sami naši žáci pro ostatní: FYGYZ, Dopplerova vlna, Pražská střela.

V předposledním a posledním roce studia mají žáci možnost si vybrat z široké nabídky volitelných seminářů, v nichž připravují na vysokoškolské studium.

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, spolupracujeme i s dalšími vysokými školami a institucemi (ČVUT, PedF UK, AV ČR). Klademe důraz na příjemné prostředí a kvalitní zázemí pro žáky i pro učitele.

Přijďte studovat k nám.


Aktuality na škole
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C