Aktuality Plánujeme


Kritéria pro přijímací řízení do prvních ročníků ve školním roce 2016/2017


Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na živé jazyky

Maximální počet – 180 bodů
Z toho:
1) vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a cizího jazyka za 4. ročník a 1. pololetí 5. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů
2) výsledky vědomostních soutěží a olympiád dle věstníku MŠMT 7-8/2015 (vědomostní soutěže typu A, B) – 1. – 10. místo v obvodním kole, úspěšný řešitel v krajském nebo celostátním kole ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 a 1.-3.místo v soutěži Matematický proud ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 – jedno umístění – 10 bodů, dvě a více – 20 bodů
3) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z českého jazyka vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů (násobeno koeficientem 2)
4) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z matematiky vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů
Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):
      • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
      • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
      • průměrný prospěch ze základní školy za 4.ročník a 1. pololetí 5. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 40 bodů ze 150 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 180 bodů
Z toho:
1) vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a matematiky za 4. ročník a 1. pololetí 5. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů
2) výsledky vědomostních soutěží a olympiád dle věstníku MŠMT 7-8/2015 (vědomostní soutěže typu A, B) – 1. – 10. místo v obvodním kole, úspěšný řešitel v krajském nebo celostátním kole ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 a 1.-3.místo v soutěži Matematický proud ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 – jedno umístění – 10 bodů, dvě a více – 20 bodů
3) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z matematiky vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů (násobeno koeficientem 2)
4) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z českého jazyka vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů
Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):
      • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
      • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
      • průměrný prospěch ze základní školy za 4.ročník a 1. pololetí 5. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 40 bodů ze 150 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 180 bodů
Z toho:
1) vysvědčení ze základní školy – známky z matematiky a fyziky za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů
2) výsledky vědomostních soutěží a olympiád dle věstníku MŠMT 7-8/2015 (vědomostní soutěže typu A, B) – 1. – 10. místo v obvodním kole, úspěšný řešitel v krajském nebo celostátním kole ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 a 1. - 3. místo soutěže Dopplerova vlna a Pražská střela ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 - jedno umístění – 10 bodů, dvě a více – 20 bodů
3) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z matematiky vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů (násobeno koeficientem 2)
4) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z českého jazyka vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů
Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):
      • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
      • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
      • průměrný prospěch ze základní školy za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 40 bodů ze 150 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C