Aktuality Plánujeme


Kurzy z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd

Kurz bude probíhat pravidelně ve středu od 15:00 hodin . Cena kurzu činí 990 Kč (12 vyučovacích hodin a závěrečný test).

Termíny a témata:
Základní pravopisné jevy
Slovní druhy (ohebné)
Slovní druhy (neohebné)
Větné členy
Souvětí podřadné a souřadné
Zkoušky "Nanečisto"
Rozbor zkoušek "Nanečisto"

V každém termínu bude prováděn všestranný jazykový rozbor.

Přihlášky zasílejte na adresu: kloucek@gchd.cz.V přihlášce uveďte jméno a příjmení žáka, datum narození a bydliště.
Platbu převodem na účet je nutno provést do 10. ledna 2016. Číslo účtu je 2002640086/6000, var. symbol ve tvaru DDMMRRRR01 (t.j. datum narození žáka a číslo kurzu).

Kurzy z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd

Kurz bude probíhat pravidelně ve čtvrtek od 15:00 hodin . Cena kurzu činí 990 Kč (12 vyučovacích hodin a závěrečný test).

Termíny a témata:
Základní pravopisné jevy
Základní pravopisné jevy
Slovní druhy (ohebné) (skloňování a časování)
Slovní druhy (neohebné)
Shoda přísudku s podmětem
Skladba
Zkoušky "Nanečisto"

Průběžně se budou provádět všestranné jazykové rozbory.

Přihlášky zasílejte na adresu: kloucek@gchd.cz
V přihlášce uveďte jméno a příjmení žáka, datum narození a bydliště.
Platbu převodem na účet je nutno provést do 10. ledna 2016. Číslo účtu je 2002640086/6000, var. symbol ve tvaru DDMMRRRR02 (t.j. datum narození žáka a číslo kurzu).

Upozornění:
Při větším počtu přihlášek bude otevřen další kurz ve stejných termínech - předběžně od 16:30 .
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C