Aktuality Plánujeme


Kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd

Kurz bude probíhat pravidelně ve středu od 16:30 hodin. V jednotlivých hodinách se budou opakovat základní poznatky z učiva matematiky na základní škole, řešit příklady z minulých přijímacích zkoušek. Cena kurzu činí za 12 vyučovacích hodin a jednu hodinu přijímacích zkoušek "Nanečisto" 990 Kč.

Termíny a témata:
Výrazy a jejich úpravy
Rovnice a nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic
Slovní úlohy – řešení pomocí soustav rovnic, procenta, úlohy o pohybu
Konstrukční úlohy
Rovinné útvary – obvody a obsahy, Tělesa – povrchy a objemy
Zkoušky "Nanečisto"
Rozbor zkoušek "Nanečisto"

Přihlášky zasílejte na adresu: kloucek@gchd.cz V přihlášce uveďte jméno a příjmení žáka, datum narození a bydliště. Platbu převodem na účet je nutno provést do 10.ledna 2016 . Číslo účtu je 2002640086/6000, var. symbol ve tvaru DDMMRRRR03 (datum narození žáka a číslo kurzu).

Při větším počtu přihlášek bude otevřen další kurz ve stejných termínech - předběžně od 15:00.


Kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd

Kurz bude probíhat pravidelně ve čtvrtek od 16:30 hodin. V jednotlivých hodinách se budou opakovat základní poznatky z učiva matematiky na základní škole, řešit příklady z minulých přijímacích zkoušek. Cena kursu činí za 12 vyučovacích hodin a jednu hodinu přijímacích zkoušek "Nanečisto" 990 Kč.

Termíny a témata:
Číselné výrazy
Slovní úlohy
Slovní úlohy
Rovinné útvary – obvody a obsahy
Desetinná čísla, jednoduché rovnice
Tělesa
Zkoušky "Nanečisto"

Přihlášky zasílejte na adresu: kloucek@gchd.cz V přihlášce uveďte jméno a příjmení žáka, datum narození a bydliště.
Platbu převodem na účet je nutno provést do 10.ledna 2016. Číslo účtu je 2002640086/6000, var. symbol ve tvaru DDMMRRRR04. (datum narození žáka a číslo kurzu)

Při větším počtu přihlášek bude otevřen další kurz ve stejných termínech - předběžně od 15:00.
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C