Aktuality Plánujeme


Informace k maturitní zkoušce v roce 2016

Maturitní zkoušku popisuje školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a maturitní vyhláška (v nejnovějším znění je k dispozici na odkazu dole).

Žák se ke zkoušce musí přihlásit. Upozorňujeme žáky, že posledním termínem podání přihlášky k jarnímu běhu maturit je 1/12. Po tomto termínu již není možné podat přihlášku k jarnímu běhu maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška se skládá ze společné části (kterou organizuje Cermat) a profilové části (která je v režii školy).

Společná část maturitní zkoušky

Žák si volí povinně český jazyk, a potom mezi cizím jazykem nebo matematikou. Zkouška z českého jazyka nebo cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Informace o českém jazyce podává vyučující českého jazyka. Pro ústní zkoušku z českého jazyka si žák volí vlastní seznam četby, který je zároveň maturitními otázkami.

Cizím jazykem se rozumí takový cizí jazyk, který je vyučován na škole (tedy anglický, německý, francouzský nebo ruský). Není důležité, zda žák tento předmět na škole navštěvoval, ale zda je schopen zkoušku z tohoto jazyka zvládnout.

Matematika se skládá pouze z jedné části, a to z didaktického testu.

Pokud žák nevykoná některou část zkoušky úspěšně, opakuje pouze neúspěšnou část zkoušky.

Profilová část maturitní zkoušky

Žák si na naší škole zapisuje 3 povinné zkoušky z následujících předmětů:

matematika
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
ruský jazyk
fyzika
chemie
biologie
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
informatika a výpočetní technika
deskriptivní geometrie
estetická výchova - hudební
estetická výchova - výtvarná

Nepovinně (navíc) je možné maturovat až ze dvou dalších předmětů. Seznam předmětů k volbě nepovinné zkoušky je stejný jako pro povinné, rozšířený o jeden předmět:

matematika+

Žák si volí pouze takový předmět, který se učil (min. dvě hodiny týdně po dobu dvou let). Žáci oboru matematika a fyzika si povinně zapisují matematiku (a to jako PZ - písemnou zkoušku a ÚZ - ústní zkoušku) - pokud z ní nejsou uvolněni rozhodnutím ředitelky školy. Žáci si povinně volí jeden cizí jazyk, pokud nebyl zvolen ve společné části. Všechny zkoušky kromě matematiky pro obor matematika a fyzika a nepovinné matematika+ jsou pouze ÚZ (tedy ústní zkoušky). Nepovinná profilová zkouška matematika+ je ve formě didaktického testu a je součástí testování Cermatu. Je možné maturovat ve společné i profilové části ze stejného předmětu.

Žák může požádat o nahrazení jedné jazykové profilové zkoušky výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona (další informace obsahuje prováděcí maturitní vyhláška v § 19a), a to do 31/3. K žádosti je nutné přiložit ověřenou kopii diplomu. Seznam certifikátů, které ředitelka školy může pro nahrazení uznat, je ke stažení dole (jazykové zkoušky - možnost nahrazení). Seznam zkoušek, které opravdu budeme na GChD uznávat, bude k dispozici ještě před nutností odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce.

V případě neúspěchu u jedné části matematiky v oboru matematika a fyzika se opakuje pouze neúspěšná část. Žák tedy i při nedostatečné z písemné práce jde na ústní zkoušku a v opravném termínu opakuje pouze písemnou práci (jde o změnu jak vzhledem k prvnímu roku státní maturity, tak vzhledem k dříve platnému ukončování vzdělání maturitní zkouškou).

Kalendář

Pro maturující žáky jsou důležité následující termíny:

20/11/2015 poslední možný termín podání žádosti o uvolnění z matematiky
01/12/2015 poslední možný termín podání přihlášky k maturitní zkoušce
31/03/2016 poslední možný termín odevzdání seznamu literatury poslední možný termín odevzdání žádosti o nahrazení profilového jazyka
12/04/2016 písemná maturitní zkouška profilové matematiky
02/05/2016 - 11/05/2016 písemné maturitní zkoušky
16/05/2016 - 20/05/2016 ústní maturitní zkoušky
??/06/2016 předávání maturitních vysvědčení

Dokumenty

maturitní otázky pro rok 2016 stáhni
maturitní vyhláška stáhni
web nové maturity link
školní seznam literárních děl pro rok 2016 stáhni
formulář pro vlastní seznam literárních děl DOC ODT PDF
jazykové zkoušky - možnost nahrazení stáhni

Veškeré otázky ohledně maturitní zkoušky (poté, co odpověď nenajdete ani na stránkách nové maturity ) pokládejte zástupci ředitelky školy.
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C