Aktuality Plánujeme

Gymnázium Christiana Dopplera


Základní informace

Christian Doppler - fyzik a matematik

Gymnázium Christiana Dopplera nabízí čtyřleté a osmileté studium, zakončené maturitní zkouškou. Ve čtyřletém studiu otvíráme pouze třídy se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky. Osmileté gymnázium má třídy matematické a jazykové. V jazykových třídách se žáci připravují na úroveň B2 či C1 SERR pro jazyky (dle schopností) ve dvou cizích jazycích, přičemž anglický jazyk je braný jako hlavní, druhým cizím jazykem je německý nebo francouzský. Ve škole se v případě zájmu vyučuje také ruský jazyk. GCHD má statut školy s Německým jazykovým diplomem (odpovídá úrovni C1).

Všechny předměty vyučují plně aprobovaní učitelé. Naši žáci se velmi úspěšně účastní nejrůznějších soutěží, olympiád a turnajů. Navíc některé soutěže či přehlídky připravují sami naši žáci pro ostatní: FYGYZ, Dopplerova vlna, Pražská střela.

V předposledním a posledním roce studia mají žáci možnost si vybrat z široké nabídky volitelných seminářů, v nichž připravují na vysokoškolské studium.

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, spolupracujeme i s dalšími vysokými školami a institucemi (ČVUT, PedF UK, AV ČR). Klademe důraz na příjemné prostředí a kvalitní zázemí pro žáky i pro učitele.

Přijďte studovat k nám.


Aktuality na škole

Obvodní kolo olympiády v českém jazyce - 15.02.2016

9. 2. 2016 proběhlo obvodní kolo Olympiády v českém jazyce: I. kategorie: 1. místo Veronika Očenášková 3. J, 9. – 11. místo Matouš Marek 4. M. II. kategorie: 1. místo Aneta Králová Lesná 7. J, 6. – 7. místo Johana Jurášová 8. M ...více

Den Afriky - 11.02.2016

Den Afriky Poslední den prvního pololetí tohoto školního roku proběhl poněkud netradičně, a to jako den projektový – Den Afriky. Již nápadná výzdoba několik dnů předem dávala tušit, že se bude konat něco mimo rámec běžné výuky, program pak toto očekávání určitě naplnil. Studenti dostali příležitost vyslechnout si vyprávění cestovatelů ...více

Přebor Prahy 5 v basketbalu - 11.02.2016

Dne 10. 2. školní družstvo dívek vyhrálo přebory Prahy 5 v košíkové a postoupilo do celopražského finále, kde budou reprezentovat tento pražský obvod. Složení družstva : H. Růžičková L. Hofmanová K. Nováková D. Cabálková ...více

Přijímací zkoušky „NANEČISTO“ - 08.02.2016

Ve středu 17. února 2016 se konají přijímací zkoušky „Nanečisto“ pro žáky z devátých tříd. Od 15 hodin z českého jazyka a od 16:20 z matematiky. Zkoušky pro žáky z pátých tříd se konají ve čtvrtek 25. února 2016 zase od 15 hodin. Žáci, kteří jsou přihlášeni na naše kurzy, jsou přihlášeni i na tyto zkoušky. Ostatní ...více
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C