Aktuality Plánujeme


Přijímací zkoušky

Ve školním roce 2016/2017 budeme otevírat tři třídy. Jednu třídu osmiletého studia se zaměřením na živé jazyky, další třídu osmiletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky, a také třídu čtyřletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky.

První kolo přijímacího řízení se koná dne 22.4.2016. Písemné zkoušky se konají z matematiky a českého jazyka. Využijeme písemných zkoušek konaných CERMATEM v rámci "Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016". Tyto zkoušky proběhnou v pátek 15. dubna 2016 pro čtyřleté studium a v pondělí 18. dubna 2016 pro osmileté studium.


Kurzy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám se konají v lednu a únoru 2016.


Kriteria přijímacího řízení

Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C