Aktuality Plánujeme


Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Více o školské radě zde: stáhni

Naše škola má tuto radu šestičlennou - dva členové jsou jmenováni zřizovatelem (tedy Magistrátem Hlavního města Prahy), dva zastupují zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty, dva zastupují pedagogické pracovníky.

V současné době jsou členy školské rady:

Ing. Marie Kučerová za zřizovatele
MUDr. Zlatko Marinov za zřizovatele
Mgr. Vladimíra Semeráková za pedagogické pracovníky
Mgr. Michal Prokopec za pedagogické pracovníky
JUDr. Lenka Slováčková za nezletilé a zletilé žáky
Ing. Jan Sychra za nezletilé a zletilé žáky

Doplňovací volby do školské rady 2015

stáhni

Řádné volby do školské rady 2014

stáhni

Dokumenty školské rady:

jednací řád stáhni

volební řád stáhni

Zápisy ze zasedání:

25.11.2015 stáhni

21.10.2015 stáhni

22.10.2014 stáhni

4.9.2014 stáhni

22.10.2013 stáhni

29.8.2013 stáhni

23.10.2012 stáhni

29.8.2012   stáhni

24.10.2011 stáhni
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C