Aktuality Plánujeme


Klub rodičů a přátel školy

je občanské sdružení, jehož členy jsou především rodiče žáků této školy. Jeho hlavním cílem je spolupracovat s vedením školy a podporovat studijní, odborné a zájmové aktivity studentů.

Veškeré informace jsou k dispozici na aktualizovaných stránkách Klubu rodičů.