Aktuality Plánujeme


Učební plányŠkolní vzdělávací plán osmiletého studijního cyklu 79-41-K/81

"Cizí jazyky - brána do světa"

prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 4 3 4 5 4 4 5
Druhý cizí jazyk (Nj,Fj,Rj) 4 3 4 4 4 5 5 5
Základy spol. věd (Ov) 1 1 1 1 2 1 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 0 2 2 2 2 2 1 0
Matematika 5 4 4 4 3 3 3 4
Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 0
Chemie 0 0 2 3 2 2 2 0
Biologie 2 2 2 1 2 2 2 0
IVT 00 1 1 22 0 0
Estetická výchova 3 3 2 2 22 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 22 2 2
Volitelné vzdělávací aktivity 0 0 0 0 00 4 8
Celkem 30 29 31 32 34 33 33 32Školní vzdělávací plán osmiletého studijního cyklu 79-41-K/81

"Myslím, tedy jsem"

prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva
Český jazyk a literatura 6 4 4 4 4 3 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3 3 3 4 3
Cizí jazyk 2 0 0 3 3 3 3 3 3
Základy spol. věd (Ov) 1 1 1 1 1 1 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 0
Zeměpis 2 2 2 1 2 2 0 0
Matematika 6 5 5 5 6 6 5 6
Fyzika 2 2 3 2 3 3 3 3
Chemie 0 0 2 3 2 2 2 0
Biologie 2 2 2 1 2 2 2 0
Chemicko - biologická praktika 0 0 0 0 0 1 0 0
IVT 1 2 1 2 1 1 1 1
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 0 0 0 1 0 0 4 8
Laboratorní cvičení z fyziky
Aplikovaná matematika
Celkem 30 28 32 32 33 33 34 32


Školní vzdělávací plán čtyřletého studijního cyklu 79-41-K/41

"Per partes ad astra"

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 4 3 4 4
Cizí jazyk 1 3 3 4 3
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy spol. věd (Ov) 1 1 2 2
Dějepis 2 2 2 0
Zeměpis 2 2 0 0
Matematika 66 5 6
Fyzika 3 3 3 3
Chemie 2 2 2 0
Biologie 2 2 2 0
IVT 1 1 1 1
Estetická výchova 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Chemicko biologická praktika 0 1 0 0
Volitelný předmět 0 0 4 8
Celkem 33 33 34 32Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C